Untitled photo
Untitled photo

OPIS IN LASTNOSTI ANTIVIBRACIJSKE PODLOŽNE PLOŠČE ALLFLEX

Antivibracijske plošče Allflex so namenjene splošni uporabi deskarjev in smučarjev alpskega sloga. Smučanje in deskanje s ploščo Allflex je dosti lažje; smučka in deska gresta osupljivo lažje v zavoj kot pa s katerokoli drugo ploščo.


Oprijem robnika je v primerjavi z drugimi ploščami dosti boljši in smučar ali deskar ne čuti vibracij skozi zavoj, ker plošča ni direktno vpeta na smučko ali desko, ampak je sistem podoben kot pri avtomobilih. Plošča za deskarje je privijačena na desko s štirimi navpičnimi in štirimi vodoravnimi obesami, tako da medsebojno izničujejo tresljaje in vibracije.


Obstajata dve osnovni izvedbi plošče Allflex tako za smučanje kot za deskanje:

1. Plošča za rekreativne smučarje ali deskarje je nevtralna in izničuje vse tresljaje in vibracije ter ohranja vse omenjene lastnosti.

2. Plošča za tekmovalce pa poleg omenjenega dodatno pospešuje pri izhodu iz zavoja.

PODROBNEJE O PLOŠČI ALLFLEX

1. Plošča Allflex omogoča neodvisno in prosto upogibanje smučke ali deske ter popoln oprijem robnika, zarezanega v sneg. Smučka ali deska se zaradi plavajočega vpetja plošče upogne v enem loku.

2. Sistem Allflex temelji na dveh togo vpetih vertikalnih nihajnih obesah spredaj in dveh obesah zadaj ter na dveh horizontalnih nihajnih obesah na sredini plošče.

3. Vertikalne nihajne obese spredaj in zadaj delujejo kot kompenzacijski deli, ki izničijo skrajšanje zgornje ploskve smučke zaradi upogiba.

4. Vertikalne nihajne obese spredaj so konstruirane tako, da je del plošče Allflex, na katerem je okovje, vpet pod togim delom nihajne obese. S tem se izničuje vpliv principa zagozde.

5. Ker je osišče vpetja gibljivega dela nihajne obese pod osiščem togega dela nihajne obese, se vibracije s smučke ne prenašajo na skelet smučarja, ampak se izničijo z vzmetenjem upognjene smučke v horizontalno gibanje togih delov plošče, ki so priviti na smučko ali desko.

6. Zgornji dvojni togi del in spodnji dvojni nihajni del nihajne obese sta medsebojno povezana z veznim členom. Oba dela omogočata popolno togost nihajne obese, hkrati pa zmanjšujeta trenje med gibljivimi deli na minimum.

7. Istočasno z vertikalnimi nihajnimi obesami spredaj in zadaj sinhrono delujeta tudi dve dvojni horizontalni nihajni obesi na sredini sistema Allflex, ki napete vzmeti okovja pri smučeh držita v ravnotežju, pri deski pa uravnavata upogib deske.

8. Spodnja mrtva točka osi gibljivega dela horizontalne nihajne obese je pod vodoravno osjo togega dela horizontalne nihajne obese.

9. Amplituda gibanja horizontalnih nihajnih obes je odvisna od upogiba smučke ali deske.

10. Spodnja mrtva točka nihaja horizontalnih nihajnih obes je vedno na istem nivoju.

11. Vodoravna linija osi horizontalnih nihajnih obes povzroči napenjanje okovja za 0,07 mm pri smučki, vsi drugi položaji horizontalnih nihajnih obes pa držijo vzmeti okovja pri smučki v nevtralnem razmaku. Vertikalne nihajne obese spredaj omogočajo horizontalno nihajno gibanje togih delov sistema Allflex za 4,5 mm spredaj in za 4,5 mm zadaj. Pri togih ploščah drugih proizvajalcev pa se okovje pri upogibu smučke razmakne za 2x4,5 mm, zaradi česar je treba okovje precej trdneje nastaviti, kar pa povzroča poškodbe, ker se okovje pri morebitnem padcu ne odpne.

12. Horizontalne obese omogočajo popolno enakomerno obremenitev robnika, zato je teža smučarja ali deskarja ne glede na ravnotežje ves čas enakomerno razporejena na robnik od krivine do repa, zato je težišče veliko laže držati v ravnotežju, ker se robnik prilagaja terenu po vsej dolžini.

13. Maksimalno vertikalno gibanje horizontalnih nihajnih obes je 6,4 mm. Pri polni obremenitvi se razdalja med podplatom čevlja in robnikom prav tako poviša za maksimalno 6,4 mm.

14. Sistem Allflex omogoča popoln oprijem robnikov, kljub temu da razdalja med podplatom čevlja in drsno ploskvijo smučke ali deske niha od 0 do 6,4 mm, ter hkrati izničuje vibracije, ki delujejo v zavoju ali zaradi neravnin.

15. Sistem Allflex pri smučkah omogoča nastavitve za številke čevljev od 36–46. Za manjše številke je treba skrajšati ploščo.

16. Plošča Allflex je idealna za trdo ali ledeno smučišče. V primerjavi z drugimi ploščami vibracije zmanjša najmanj za polovico, zato je primerna za vse kategorije smučarjev in deskarjev, predvsem pa za otroke.

17. Vibracije, ki so kljub vsemu prisotne na trdih podlagah, so bistveno manj intenzivne in jih je tudi manj čutiti, hkrati pa je pritisk na robnik mehkejši.

18. Z uporabo plošče Allflex mora smučar ali deskar nadzirati samo napetost upognjene smučke ali deske. Pri vseh drugih ploščah mora smučar ali deskar do razbremenitve nadzirati upogib smučke ali deske skupaj s ploščo, pri smučki pa tudi najmanj še vzmeti, ki so v okovju, ki se zaradi krogovega odseka pri vseh drugih ploščah napnejo v sorazmerju z upognjeno smučko.

19. Plošča Allflex bistveno zmanjšuje možnost poškodb zaradi vibracij in lateralnih obremenitev kolen in goleni. Možnost poškodb je zmanjšana že zaradi manjšega števila vibracij, poleg tega pa so vibracije zaradi plavajoče plošče mehkejše in jih smučar ali deskar skoraj ne občuti.

20. Plošča Allflex rešuje vse probleme s poškodbami pri smučarjih, ki so posledica pretrde nastavitve okovja, ki je pri drugih ploščah potrebna, ker se smučka pod čevljem zaradi obremenitve upogne skupaj s ploščo. Plošča Allflex pa se ne upogne in omogoča smučki prost upogib, zato okovja ni treba trdneje nastavljati.

Powered by SmugMug Owner Log In