KAJ JE ALLFLEX?


Patentirana antivibracijska podložna plošča za deske in smuči za alpsko smučanje.

ČEMU SLUŽI ALLFLEX?


1. Omogoča prost upogib deske ali smučke.

2. Izničuje vibracije!

3. Omogoča enakomeren oprijem robnika.

4. Zmanjšuje utrujenost.

5. Zmanjšuje bolečine v kolenih, ki jih povzročajo smuči s poudarjenim stranskim lokom (smuči za karving).

Allflex in ponaredki – obvestilo deskarjem in smučarjem

V obdobju zadnjega leta so se v deskarski srenji pojavili ponaredki Allflex platform prirejenih za deskarje, tako v Nemčiji in na Japonskem, pa tudi v Sloveniji. Pri tem je potrebno povedati, da so »Allfex platforme« tudi patentno zaščitene, saj sem lastnik in imetnik evropskega patenta številka No. 08873738.2, ki mi je bil izdan za »Allfex platforme«, upoštevaje dejstvo, da se patent podeli za izum s področja tehnike, ki je nov na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.

Pri tem pa izdani patent zagotavlja imetniku izključne pravice, in sicer če je predmet patenta proizvod – izdelek, kar »Allflex platforme« vsekakor so. Zakon preprečuje tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, in prodajajo izdelke, zaščitene s patentom, kot tudi, da prodajajo ali v te namene uvažajo zadevni proizvod, ter za primer, v kolikor je bil predmet patenta postopek, pravico preprečitev tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da postopek uporabljajo in ponujajo v prodajo, ali v te namene za prodajo uvažajo proizvod, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom, s tem, da je obseg patentnega varstva določen z vsebino patentnih zahtevkov.

Jasno je, da patentno varstvo tako tudi omogoča imetnikom patenta zaščito pred nezakonito uporabo izuma ter s tem povezanih patentnih upravičenj po mednarodnih konvencijah pa tudi po zakonu o industrijski lastnini, tudi upoštevaje dejstvo namena izuma, ki rešuje probleme vibracij pri smučanju in deskanju, tako da je zaradi bistveno zmanjšanih vibracij tudi deskanje in smučanje hitrejše, kar je vse v prid predvsem tekmovalkam in tekmovalcem, ki so osvojili novo tehniko Allflex.

Obveščam vas, da ponaredki, ki se pojavljajo v Sloveniji in v tujini, sploh nimajo primerljivih karakteristik v primerjavi z Allflex platformami. Ponaredke sta v Sloveniji v zasebnem podjetju v Slovenskih Konjicah naročila gospod Gorazd Polanec, oče slovenske reprezentantke Ive Polanec, ki je tudi sestra strokovnega vodje deskarske sekcije na Smučarski zvezi Slovenije Anžeta Polanca, ter Metod Marguč, član vodstva deskarske sekcije na Smučarski zvezi Slovenije in oče slovenskega reprezentanta Roka Marguča.

S takšnim njihovim protizakonitim ravnanjem, ki je vsekakor v nasprotju z moralo in etiko, pa tudi zakonom samim, ker so z naročanjem in distribuiranjem ponaredkov Allflex platform vsekakor več kot zavajali uporabnike, vse z namenom pridobitve lastnih koristi, je nedvomno podan tudi utemeljen sum, da so s takšnim svojim postopanjem tudi uresničili vse zakonske znake kaznivega dejanja in sicer neupravičene uporabe tujega izuma po določilih 239. Čl. KZ-1, vse v zvezi s 36. a in 37. čl. kazenskega zakona ( KZ-1), zato ponaredki niso vredni več, kot pa je cena porabljenega materiala na odpadu, pa četudi jih prodaja Rok Marguč osebno preko Facebooka po ceni 750 €.

Pripominjam pa, da je Rok Marguč na lastni koži občutil neprimerljivost plošč, tako je na tekmah na Rogli in v Moskvi uporabil Allflex original in ne ponaredka, ponaredke pa sedaj prodaja po spletu, kar je tudi razlog za to moje obvestilo. Spoštovanim bralcem tega sestavka priporočam, da ne kupujete ponaredkov od ponarejevalcev, ker ponaredki ne ustrezajo kvaliteti in tehničnim lastnostim Allflex platform.

Zoper udeležene pri ponarejanju in distribuiranju ponaredkov pa so podane pristojnim organom ustrezne ovadbe ter so tudi sproženi civilnopravni zahtevki.

Pripominjam, da so tudi v tujini sproženi ustrezni postopki zaradi protipravnega ponarejanja s patentom zaščitenega izuma za Allflex platforme, kjer so izdelovali in distribuirali ponaredke. Zato opozarjam uporabnike, da ponaredkov, izdelanih v tujini, ne kupujejo in uporabljajo, vse iz razloga, ker se ponaredki platform, ki so ugotovljeni po pristojnih organih, uničijo po zakonu samem.

Ponaredke Allflex platform iz držav, v katerih nimamo patentne zaščite, bomo dali v preverjanje v nemški organizacijo za tehnični nadzor TÜV v Rosenheimu, da se ugotovi ustreznost tehničnih lastnosti ponaredkov v primerjavi z originalno Allflex platformo. V kolikor ponaredki ne bodo dosegali kvalitete in tehničnih lastnosti Allflex platform, bomo ponarejevalce sodno preganjali zaradi nelojalne konkurence in blatenje ugleda Allflex platform.

Zahvaljujem se vam za čas, ki ste ga porabili za branje tega sestavka, in upam, da sem vas morda odvrnil od slabega nakupa.

S spoštovanjem,

vaš Aco Sitar

Powered by SmugMug Owner Log In